ENRU
Size, mm Weight, gm. Clock mechanism Material
260x227x20 430 Quartz, silent mechanism        Natural wood              

Ch11001

Size, mm Weight, gm. Clock mechanism Material
260x200x20 430 Quartz, silent mechanism        Natural wood              

Ch11002

Size, mm Weight, gm. Clock mechanism Material
260х260х20 430 Quartz, silent mechanism        Natural wood              

Ch11003

Size, mm Weight, gm. Clock mechanism Material
260х257х20 430 Quartz, silent mechanism        Natural wood              

Ch11004

Size, mm Weight, gm. Clock mechanism Material
260х260х20 430 Quartz, silent mechanism        Natural wood              

Ch11005

Size, mm Weight, gm. Clock mechanism Material
260х238х20 430 Quartz, silent mechanism        Natural wood              

Ch11006

Size, mm Weight, gm. Clock mechanism Material
250x250x28 800 Quartz, silent mechanism Tempered glass, wood frame

Article Ch12001

Size, mm Weight, gm. Clock mechanism Material
250x250x28 800 Quartz, silent mechanism Tempered glass, wood frame

Article Ch12002

Size, mm Weight, gm. Clock mechanism Material
250x250x28 800 Quartz, silent mechanism Tempered glass, wood frame

Article Ch12003

Size, mm Weight, gm. Clock mechanism Material
250x250x28 800 Quartz, silent mechanism Tempered glass, wood frame

Article Ch12042

Страницы